برگزاری جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان اولین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در محل سالن فرهنگیان آموزش پرورش ماهان برگزار گردید مهندس میرگنجانی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین و اینکه جشن گلریزان فرصتی برای بهره مندی از رحمت بی پایان الهی و فرصت برای سخاوتمندی شما خیرین عزیز و بزرگوار می باشد جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ، خیرین بزرگوار حادثه خبر نمیکند تعداد زیاد نیازمندی های مالی که ناخواسته و در اثر یک حادثه و یک بدهی مالی در زندان افتاد و از پشتوانه مالی هم برخوردار نیستند زیاد است که در جامعه و شامل افراد مختلف هم می‌شود این عمل خداپسندانه کار بزرگ شما یک فرهنگ است که این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود کار شما عزیزان وجود خود را از زندان درون آزاد می کند و روح و روان خود را صیقل معنوی می‌ دهید و این ممکن نیست مگر با خواست و اراده خدا که ارزش آن خیلی برتر و والاتر است به عبارتی رهایی از زندان نفس،جشنی است که بهانه ای برای مهربانی می باشد تا گره ای ازنیازمند آبرومند باز کند آنها در پشت میله های زندان می گویند خدا را چه دیدی شاید به من هم توجه شود تا آزاد شوم میز مهربانی شما شروعی دوباره برای مردان و زنانی هست تا پا در راه جدیدی از زندگی بگذارند درست در روزهایی که امید از همه جا بریده اند به آنها خبر از آزادی برسد تا از نو شروع کنند  یا علی مدد