روستای کهنوج

کهنوج، روستایی است از توابع بخش ماهان شهرستان کرمان در استان کرمان ایران و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۸۹نفر (۳۳خانوار) بوده‌است