مقبره شیخ عبدالسلام

شیخ قطب الدین عبدالسلام ماهانی  از عرفای بزرگ بیش از یک قرن قبل از شاه نعمت ا... ولی  می زیسته و مورد احترام خاص آن عارف بزرگ بوده است. مقبره شیخ عبد السلام در لنگر یک کیلومتری ماهان است که به همین دلیل نام اصلی این ولایت ، لنگر عبدالسلام می باشد

 

<