شهر جوپار

شهر جوپار در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر کرمان قرار دارد که در دامنه رشته‌کوه‌های مرکزی ( کوه جوپار) واقع شده‌است. این شهر از سوی شمال به کرمان، از سوی شرق به ماهان، از طرف جنوب به کوه جوپار و از طرف غرب به شهر گلزار و روستای بهرامجرد منتهی می‌شود.
از تاريخ پيدايش جوپار اطلاع دقيقي در دست نيست ولي در كتب تاريخ محلي كرمان از قرن 6 به بعد به دفعات از كوه جوپار و قلعه جوپار ياد شده است و نشان دهنده آن است كه جوپار بخشي بزرگ بوده . سياحان و جهانگردان و دانشمندان زيادي از اين محل ديدن كرده اند . ژنرال سايكس كه در جنگ جهاني اول فرماندهي لشكر جنوب را داشته و آنتوني اسميت دانشمند انگليسي به همراه تعداد ديگري از همكارانش مدتي را در اين شهر به تحقيق و پژوهش پرداخته اند و يا از اين شهر ديدن كرده اند.
وجود قنات گوهرريز در اين شهر از زمان آناهيتا ملكه باران حكايت از اين دارد كه جوپار از زمان هاي بسيار دور بعنوان شهر و مكاني آباد از زمين هاي حاصل خير بوده. در منطقه جوپار 22 رشته قنات قدیمی وجود دارد که آب جوپار و مناطق اطراف را برای آشامیدن و کشاورزی تامین می‌کند.

 

تلفن تماس با شهردار جوپار: 12-03433780011