امامزاده حسين جوپار

ساختمان امامزاده مربوط به دوره صفويه است . گنبد آبي رنگ آن با خط هاي سفيد كه شكل هاي هندسي منظمي را به وجود آورده است مانند نگيني در وسط شهر مي درخشيد . اين بنا در دوره قاجاريه تعمير و تكميل گرديده است و داراي حرم ، صحن ، رواق و دو زائر سرا ، بازارچه . سرويس هاي بهداشتي مي باشد .

زائر سرا قديمي در دو طبقه بنا شده وجود حوض و درختهايي در وسط آن و اتاقهاي دور تا دور آن جلوه خاصي را به اين مكان بخشيده است . كاشي كاري و آئينه كاري داخل رواق ها فضاهاي روحاني بر اين محل حاكم كرده است .

داخل ضريح قبر سه امامزاده كه از فرزندان امام موسي بن جعفر (ع) مي باشند ديده مي شود . امامزاده حسين – امامزاده قاسم و امام زاده عبدالله . از سال تولد و شهادت امامزاده ها اطلاعي در دست نيست ولي مي توان گفت در حدود سالهاي بعد از شهادت امام رضا (ع) در اين محل به شهادت رسيده اند. بدون شك مرقد مطهر امامزاده حسين (ع) در شهر جوپار ، پيشنه جوپار را تأييد مي كند