جلسه شورای ترافیک بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه شورای ترافیک در محل سالن پیامبر اعظم بخشداری ماهان برگزار شد که در این جلسه مهندس میرگنجانی ، اصل  مبنای شورای ترافیک، فرهنگ سازی و آموزشی است باید به این دو مقوله توجه ویژه ای  شود برگزاری مستمر جلسات نقش به سزایی در بر طرف کردن مشکلات ترافیکی و بهبود عبور مرور شهری دارد.
سرعت گیر ها در شهر و روستا ضروری است باید بجا و در محل مناسب سرعت گیر ایجاد شود  در مرحله اول جهت ایجاد سرعتگیر باید نظر به کارشناسی اخذ گردد در سرعت گیرها باید استاندارد های لازم مد نظر قرار گیرد در اطلاع رسانی و شفاف سازی طرح ترافیکی رسانه ها نقش مهمی را بر عهده دارند اگر اطلاع رسانی دقیق و کامل توسط رسانه ها در همه زمینه ها ایجاد شود در حل بسیاری از مشکلات بخش مردم و مسئولین را یاری می کنند.
شهرداری ها ،دهیاری ها ، اداره راهداری و حمل نقل جاده ای باید با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها اهتمام جدی در راستای حل مسائل و مشکلات ترافیکی بخش را داشته باشند.
هدف از تشکیل جلسات زمینه همدلی و هماهانگی در تصمیمات و هم افزایی در اجرا را به دنبال خواهد داشت.
اقدامات فرهنگی برای رعایت کردن قوانین راهنمایی می تواند در کاهش بار ترفیکی و تصادفات شهری و جاده ای موثر باشد.
حضور مستمر عزیزان پلیس راه در محدوده های ارتباطی این بخش در ایام نوروز باعث کاهش تصادفات و تقویت نور و نشاط در مسافران و مردم عزیز خواهد شد.
ساماندهی ،نظارت و کنترل بیشتر بر جایگاه های ارائه سوخت در سطح بخش می تواند جهت ارائه خدمات بیشتر به مسافران و همشهریان در ایام تعطیلات نوروز باشد.
هدف از برگزاری جلسات شورای ترافیک سهولت در رفت و امد ، روان سازی ترافیک و کاهش خطرات احتمالی می باشد بی توجهی به مصوبات می تواند خطرات جدی برای شهروندان و باعث عضو دستگاه های متولی در جبران خسارات وارده ایجاد کند. بر همین اساس توجه داشته باشید که مصوبات شورای ترافیک باید علمی و کارشناسی شده باشد تا مسائل و مشکلات بخش در این خصوص هر چه سریعتر مرتفع گردد.
از اهداف شورای ترافیک ،استانداردسازی معابر ، تسهیل ترافیک در شهر و ایمن سازی معابر عمومی در راستای حفظ ایمنی و امنیت جان عابران پیاده و رانندگان می باشد.