جلسه خدمات سفر بخش ماهان (نوروز 1402)

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه ستاد خدمات سفر( نوروز 1402 ) بخش ماهان در محل سالن پیامبر اعظم بخشداری ماهان برگزار شد.