کلنگ زنی مدرسه شش کلاسه محی آباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان آیین کلنگ زنی مدرسه شش کلاسه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهر محی آباد به حضوردکتر زاهدی و مهندس میرگنجانی بخشدار ماهان انجام شد.