برگزاری جشن انقلاب در محل زورخانه علی ابن ابیطالب(ع) ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان مراسم جشن انقلاب در محل زور خانه علی ابن ابیطالب(ع) ماهان با حضور پهلوانان و ورزشکاران برگزار گردید