مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید و سابق اداره آموزش و پرورش بخش ماهان

جناب آقای ایزدی از زحمات و تلاش های بی دریغ دکتر شیخ پور ریاست سابق اداره آموزش و پرورش  بخش ماهان تشکر و قدردانی نمود و برای محسن خلیلی زاده رییس فعلی آموزش وپرورش ماهان  آرزوی موفقیت نمود.