جلسه ستاد تسهیلات سفر بخش ماهان

جلسه ستاد تسهیلات سفر بخش ماهان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) بخشداری برگزار گردید