بازدید استاندار کرمان از واحدهای تولیدی و گردشگری بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان صبح امروز دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان به همراه فرماندار کرمان ، بخشدار و جمعی از مسئولین بخش ماهان ضمن بازدید از  برخی واحدهای تولیدی ، گردشگری و پذیرایی منطقه که گرفتار مشکلات متعدد می باشند به مسئولان ذیربط در رابطه با حل مشکلات این واحدها تذکر داد و همچنین با حضور در مرقد شاه نعمت الله ولی ، از پته تاریخی موزه این مجموعه بازدید و اظهار داشت باید برای حفظ این اثر ارزشمند ، نهایت دقت و مراقبت انجام شود. فدائی افزود قرآن مجید  منتسب به ترکان خاتون که روزگاری در کرمان حکومت می کرده اثری ارزشمند است که باید برای مرمت آن از باید بهترین کارشناسان استفاده نماییم و اگر این موضوع فتح بابی برای راه اندازی واحد مرمت آثار مکتوب تاریخی در این مجموعه شود توالی خیری برای حفظ دیگر آثار خواهد بود.