همایش دو روزه معاونین فرمانداران و بخشداران سراسر استان در شهر ماهان

همایش دو روزه ویژه معاونین فرمانداران و بخشداران سراسر استان با حضور معاونین استاندار و مدیران کل ستادی استانداری کرمان در شهر ماهان برگزار گردید.