مراسم معارفه كارمندان بخشداري با بخشدار ماهان

 در اين مراسم كه در بخشداري ماهان برگزار گرديد آقاي جمشيدي بخشدار سابق ضمن تشكر از كارمندان اين بخشداري جهت فعاليتهاي گذشته، براي ايشان، آقاي زهرودي و بخشداري ماهان آرزوي موفقيت وپيشرفت نمودند.در ادامه آقاي زهرودي  بخشدار جديد با تشكر از خدمات آقاي جمشيدي ،آينده ي بخشداري و بخش ماهان را با تلاش و پشتكارمسئولان، مردم و پرسنل بخشداري روشن توصيف نمود.در پايان بخشدار جديد و پرسنل با بدرقه آقاي جمشيدي با ايشان خداحافظي نمودند.