شورای اداری پیرامون دهه فجر

نشست مسئولین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ماهان با حضور اعضای این ستاد در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.
بخشدار ماهان نیز ضمن گرامیداشت ایام ا... ذهه فجر، بیداری اسلامی به وجود آمده در جهان را از برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و بحث تحریم ایران را بحث پوسیده ای دانست که دشمنان علیه ایران از بدو پیروزی انتقلاب اسلامی تا کنون انجام داده اند.
امان ا... جمشیدی افزود: ملت ایران با بصیرت و آگاهی، اقتدار و حضور همیشه در صحنه خود در میادین نشان دادند که گوش به فرمان رهبری هستند.
جمشیدی در ادامه دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و به تشریح برنامه های بزرگداشت ستاد دهه فجر در بخش ماهان پرداخت.