جلسه شوراي ورزش بخش ماهان - فروردين 95

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز دوشنبه 30 فروردين 95 جلسه شوراي ورزش بخش ماهان با حضور دامغاني رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان كرمان، مسئولين بخش ماهان و نمايندگان هيئت هاي ورزشي در سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان اولين جلسه شوراي ورزش بخش را در سال 95 با حضور رياست اداره ورزش و جوانان شهرستان كرمان را نويد بخش پيشرفت ورزش در سال جاري دانست و بيان نمود براي رسيدن به سطح درخور نام ماهان بايد همفكري و برنامه ريزي صحيح را سرلوحه قرار دهيم. وي وضعيت ورزش ماهان را خالي از مشكل ندانست و افزود با توجه به وضعيت اعتباري كشور و تاثير آن در بخش ورزش لذا يكي از عواملي كه بايد در نظر گرفته شود مسئله هزينه در بخش هاي پر استعداد است.

بخشدار ماهان ضمن گزارشي از وضعيت ورزش بخش ماهان در سال گذشته خواستار ارائه تقويم ورزشي بخش ماهان تا پانزده روز آينده و همچنين در نظر گرفتن فرهنگ ورزش عمومي در برنامه ريزي ها شد.

دامغاني رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان كرمان نيز پس از استماع نظرات و مشكلات حاضرين ضمن پاسخگويي، وضعيت ورزش ماهان را در سال جاري با پيشرفت در همه زمينه ها پيش بيني نمود.

وي رفع مشكل زمين چمن ماهان را از مهم ترين مطالبات مردمي دانست و از تعيين و تكليف نهايي اين زمين تا پايان شهريور ماه خبر داد.