جلسه شوراي ترافيك بخش ماهان - فروردين 95

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 30 فروردين 95 جلسه شوراي ترافيك بخش ماهان با حضور بخشدار ماهان، شهرداران و دهياران و مسئولين انتظامي بخش در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تبريك ولادت امام محمد تقي(ع) و روز ارتش بيان كرد: ماهيت گردشگري بخش ماهان و همچنين سير حضور جمعيت در اين بخش نياز به همفكري بيشتر در زمينه هاي نظارتي از جمله كنترل ترافيكي را بيشتر نمايان مي سازد لذا اين نيازها بايد در جلسات شوراي ترافيك برطرف گردد.

وي همكاري شهرداري ها با پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راهور را در ايمن سازي بخش ماهان بسيار ضروري دانست و خواستار تغيير ديدگاه مسئولين به مسائل بخش در حد يك شهرستان شد.

در ادامه پس از استماع نظرات و برنامه هاي حاضرين مصوباتي مقرر گرديد.