جلسه شوراي اداري بخش ماهان - فروردين 95

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز شنبه 21 فروردين 95 جلسه شوراي اداري بخش ماهان با حضور مسئولين بخش در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخش ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تبريك ولادت امام محمد باقر(ع) با اشاره به شعار امسال بر مبني «اقتصاد مقاومتي- اقدام و عمل» مسئوليت سنگيني را برعهده دستگاه هاست.

وي با ارائه ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي بيان داشت: اين ابلاغيه 24 بندي مورخ سال 1392 بهترين نقشه راه ما براي برنامه ريزي ها بر اساس اقتصاد مقاومتي مي تواند باشد.

بخشدار ماهان حمايت از كارآفرينان و حذف بروكراسي هاي اداري غير ضروري، پيگيري در جذب اعتبارات و مديريت منابع به خصوص آب، كشت هاي جايگزين، حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تمركز بر توليد روستاها را در خصوص اين مسئله بسيار مهم دانست.

وي ضمن توصيه مديران به تكريم ارباب رجوع نظم اداري را در سال جديد خواستار شد.