جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش ماهان - فروردين 95

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 18 فروردين 95 جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش ماهان با حضور عليزاده مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، ملانوري ريس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان كرمان و مسئولين بخش ماهان در محل سالن پيامبر اعظم (ص) برگزار گرديد.

اين جلسه با محوريت توديع خالقي و معارفه قديمي نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش ماهان و همچنين گزارش وتبيين برنامه ريزي ها در سال جديد برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تبريك اعياد و سال نو با اشاره به شعر امسال با عنوان « اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نهادينه ساختن اين شعار را بعنوان يك فرهنگ عمومي بسيار ضروري و كارگشا در حل مشكلات دانست.

وي در ادامه از زحمات پنج ساله خالقي نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش ماهان تشكر كرد و از همه مسئولين خواست با نماينده جديد در همه زمينه ها همكاري نمايد.

عليزاده مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز مقوله فرهنگ را يكي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري دانست. وي حذف سنت هاي غلط و ترويج رهبردها را بعنوان فرهنگ عمومي يكي از مهمترين پشتوانه هاي كشور دانست و ابراز اميدواري نمود كه با تحقق شعار امسال مقام معظم رهبري به زودي چشم اندازهاي جديدي در پيش روي كشور قرار خواهد گرفت.

عليزاده ماهان را قطب ملي و حتي جهاني در زمينه گردشگري دانست و از رويكرد جديد دستگاه ها به ويزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با اين بخش خبر داد.