برگزاري همايش پياده رويي بانوان - 6 آذر 94

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز جمعه 6 آذر ماه 94 همايش پياده روي بانوان بخش ماهان با تلاش مشاوره بانوان بخشداري ماهان و بسيج خواهران برگزار گرديد.

مسير اين پياده روي از باغ شاهزاده ماهان تا مرقد بي بي گراميه بود كه با استقبال خوب بانوان رو به رو گرديد.

در پايان اين رويداد با اهداء هدايايي به قيد قرعه كشي از شركت كنندگان تقدير بعمل آمد.