بازديد از روند ترميم سيل بند قناتغستان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 3 آذر 94 علي زهرودي بخشدار ماهان در محل ترميم سيل بند روستاي قناتغستان حاضر شد و از روند اجراي آن بازديد نمود.

وي همچنين به همراه دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي قناتغستان از محل سيلاب و نقاط آسيب ديده ي دهنه قناتغستان بازديد نمود.

در اثر بارندگي هاي اخير در بخش ماهان و جاري شدن سيلاب در برخي نقاط روند ترميم، اصلاح و ايجاد سيل بند و ساير ملزومات با نظارت و بخشداري ماهان در حال اقدام است.