وقوع سیلاب در بخش ماهان در پی بارندگی های اخیر

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، در پی بارندگی های اخیر در بخش ماهان که از روز سه شنبه 19 آبان 94 آغاز گردید در برخی نقاط بخش سیلاب جاری شد و در پی آن ستاد بحران بخش ماهان سریعاً در محل های مستعد آسیب و خسارت دیده جهت کنترل وضعیت و برآورد وضعیت حضور پیدا کرد.