مراسم پرشكوه سيزده آبان 94 در بخش ماهان

همزمان با سراسر کشور ندای استکبار ستیزی دانش آموزان ماهانی به مناسبت سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز طنین انداز شد.

این راهپیمایی با حرکت دانش آموزان از نقاط مختلف شهر ماهان وپیوستن آنان به یکدیگر در میدان امام خمینی ماهان آغاز وتا مسجد جامع ادامه یافت. ومانند هر سال حضور دانش آموزان ماهانی در این راهپیمایی جلوه وشکوه خاصی به آن داده بود ودانش آموزان پرشور ماهانی همراه با دیگر آحاد پرشورمردم ولایتمداراین شهر با سر دادن فریاد مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل اعتراض خودشان را به 60 سال سیاست های استکباری دولت آمریکا بر ضد ملت ایران نشان دادند. سپس تظاهر کنندگان با حضور در مسجد جامع ضمن شنیدن قطعنامه سیزدهم آبان واستماع سخنان امام جمعه ماهان پیرامون این روز،نماز ظهر وعصر را به جماعت اقامه کردند. همچنین دانش آموزان شهر های جوپار ومحی آباد نیز با شرکت در راهپیمایی 13 آبان پایبندی خود را به آرمان های انقلاب اسلامی ابراز داشتند. از دیگربرنامه های بزرگداشت این روز می توان به برگزاری مسابقه دو میدانی در قالب المپیاد ورزشی دانش آموزان و همچنین برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع روز دانش آموز اشاره کرد.