ستاد مديريت بحران بخش ماهان تشكيل گرديد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 26 مهر 94 جلسه ستاد بحران بخش ماهان با حضور اعضاء در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري ماهان تشكيل گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتدا اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري محرم، حوادث احتمالي را با توجه به حادثه خيز بودن بخش ماهان در ابعاد طبيعي و جغرافيايي منطقه و رسيدن فصل سرما و همچنين ايام عزاداري امام حسين (ع) متذكر شد.

وي از تمامي مسئولين و دستگاه هاي بخش ماهان، پيگيري آموزش و آمادگي قطعي كاركنان و زير مجموعه خود را براي مواقع بحراني خواستار شد.

در ادامه با اجماع نقطه نظرات حاظرين ذيل تصميم گيري موضوعات مطرح شده مصوباتي تدوين گرديد.