شوراي ترافيك بخش ماهان پيرامون عزاداري ايام محرم

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 26 مهر 94 جلسه شوراي ترافيك بخش ماهان در محل سالن پيامبر اعظم (ص) بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي اين جلسه ضمن تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام عزاداري اباعبداله الحسين(ع) هدف از برگزاري اين جلسه را برنامه ريزي و تدوين تمهيدات لازم براي اجراي با شكوه مراسمات عزاداري محرم در بخش ماهان از بُعد ترافيك و عبور و مرور دانست.

وي با بيان رفع برخي از نواقص ترافيكي سال گذشته بخش ماهان در ايام عزاداري محرم ، همكاري بالاي مردمي را يكي از مسائل خوب امسال بيان نمود و برگزاري مراسم پربار و پرشور را نويد داد.

 مهندس حكاك زاده دبير شوراي ترافيك استان اجراي پايش مانيتورينگ ترافيكي را در سالهاي آتي توسط شهرداري خواستار و اجراي آن را بهترين راهكار اجرايي جهت ساماندهي بهتر عبور و مرور دانست.

در ادامه ضمن بيان نظرات و پيشنهادات حاضرين مصوباتي تدوين گرديد.