با تمهيدات لازم به زودي در بخش ماهان دادپزشك مستقر خواهد گرديد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 3 شهريور 94 جلسه بررسي وضعيت فعاليت دادپزشك در بخش ماهان در محل بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي اين جلسه ضمن تبريك ولادت امام رضا (ع)، حضور دادپزشك را دربخش ماهان با توجه به تعدد حوادث و مشكلاتي كه پيرامون فقدان حضور وي به وجود مي آيد را ضروري دانست.

وي پيرامون طرح جامع دادپزشكي بيان كرد: اگر قصدمان به نتيجه رسيدن هر طرحي با جامعيت بالا باشد لذا بايد بار مالي و هزينه هاي آن را هم در نظر بگيريم تا فشار را بر مردم نداشته باشد.

بخشدار ماهان در ادامه طرح معرفي پزشك از بخش ماهان را براي گذراندن دوره دادپزشكي و در نهايت فعاليت و اسقرار با پوشش بالاتر در بخش را پيشنهاد داد.

دكتر موقري نماينده پزشك قانوني كرمان نيز با اشاره به مزيت هاي طرح دادپزشك براي استان كرمان، اين طرح را در ارائه تشخيص بالاتر، كاهش مسائل حقوقي مرتبط و همچنين راحتي بيشتر حال مردم بسيار مفيد و ضروري دانست.

وي پس از شنيدن نظرات حاظرين بيان كرد: جلسه اي با مديران پزشك قانوني كشور پيرو معرفي پزشك از طرف بخش ماهان جهت گذراندن دوره و استقرار در اين بخش برگزار خواهد گرديد كه نتيجه نهايي آن اعلام خواهد شد.