بخشدار ماهان:آموزش، تلفات حوادت طبيعي را به حداقل مي رساند

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 14 مرداد 94 جلسه ستاد بحران بخش ماهان با حضور علوي معاون ستاد بحران كرمان در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي اين جلسه بيان كرد: با توجه به موقعيت جغرافيايي بخش ماهان از لحاظ استعداد بروز حوادث طبيعي بايد آموزش عمومي و تخصصي را بالا ببريم تا خسارات اين حوادث را تا حد امكان كاهش دهيم.

وي از آمادگي تمام اعضاي ستاد بحران بخش خبر داد و برنامه ريزي هاي اين ستاد را، دستيابي به چارچوب عملي جهت مقابله با حوادث بحراني و طبيعي دانست.

در ادامه اين جلسه كارگاه توجيهي و آموزشي ستاد بحران بخش ماهان با محوريت مبحث زلزله وابعاد آن در شهرستان كرمان و بخش ماهان توسط آقاي علوي معاون ستاد بحران كرمان برگزار گرديد.