مراسم اختتاميه فوتسال جام رمضان روستاي اسماعيل آباد

چهارشنبه 24 تير 94 مراسم اختتاميه مسابقات فوتبال رمضان روستاي اسماعيل آباد با حضور علي زهرودي بخشدار و تعدادي از مسئولين بخش ماهان و با حضور پرشور مردم اين روستا برگزار گرديد.

در پايان ديدار نهايي اين مسابقات با هديه و لوح تقديري از طرف بخشدار و دهياري روستاي اسماعيل آباد از دو تيم برتر اين دوره تقدير بعمل آمد.