حل فوري مشكل فاضلاب بقاء متبركه جوپار در دستور كار

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 31 تير ماه 94 جلسه اي پيرامون حل مشكل فاضلاب بقاء متبركه جوپار با حضور مسئولين شهرستان و بخش ماهان در محل بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان با بيان مشكلات پيرامون فاضلاب بقائ متبركه جوپار كه مدت طويلي دامنگير مردم حوزه آن شده، و با توجه به ابعاد گردشگري و زيارتي شهر جوپار و ورود زائرين از سراسر استان به اين مجموعه، وضعيت پيش آمده را شايسته ندانست وحل سريع اين مسئله را خواستار شد.

وي پيشنهاد داد، براي راه اندازي فاضلاب موقت در جوپار تا رسيدن طرح اجراي شبكه سراسري اين شهر كارشناسان آب و فاضلاب شهرستان با همراهي مسئولين بخش ماهان به بررسي كلي اين مسئله بپردازند و با برنامه ريزي و تقسيم هزينه بين دستگاه هاي مربوطه بتوانيم هر چه سريعتر اين مشكل را رفع نماييم.