جلسه پيرامون روز گراميداشت شهرداران و دهياران

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 16تير 94 جلسه اي پيرامون روز گراميداشت شهرداران و دهياران با حضورشهرداران شهرهاي جوپار و محي آباد و دهياران روستاهاي بخش ماهان در محل بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي اين جلسه ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت علي (ع) ،اهميت روز گراميداشت شهرداران و دهياران را به عنوان حلقه ارتباطي بين مردم و مسئولين در گزارش فعاليت هاي و عملكرد ايشان بيان كرد. وي با بيان اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي حال حاضر كشور و پايين آمدن درصد اعتبارات عمراني دستگاه ها،برنامه ريزي شهرداران و دهياران را در مديريت و هدايت منابع اعتباري در جهت پيشرفت فعاليت هاي عمراني بسيار ضروري و راهبردي دانست. وي ضمن تأكيد بر استقلال شهرداران و دهياران در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي حوزه تحت پوشش خود بيان كرد: كم كاري  امروز موجب پشيماني فرداست چرا كه فعاليت با جديت نيك نامي را براي شما به ارمغان مي آورد.

بخشدار ماهان در ادامه گفت: در روستاها برنامه ريزي هايمان را بر اساس عدم تبعيض بين شهرها و روستاها قرار داده ايم، ضمن اينكه نظرات مردم را در پيشبرد فعاليتها در تمام حوزه ها دخيل  نموده ايم.

وي از هفته فرهنگي استان كرمان در مرداد ماه خبر داد و اعلام نمود:غرفه اي مربوط به بخش ماهان در نظر گرفته شده است كه ضمن ارائه ي تمام پتانسيل هاي بخش قصد داريم از اين طريق راه را براي جذب سرمايه گذاران هموار سازيم.

علي زهرودي از سرشماري سال 95 و اهميت جذب بوميان بخش در پيشبرد روند تبديل بخش ماهان به شهرستان خبر داد و تاكيد نمود تمامي تلاشمان را براي رسيدن به اين مهم بايد بكار بريم.

در پايان شهرداران و دهياران بخش به بيان نظرات و برنامه هاي خود پرداختند.