بهره برداري از دوطرح عمراني درماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 10 تير ماه 94 با حضور دكتر پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي و توحيدي فرماندار شهرستان كرمان  بهره برداري از دوطرح عمراني درماهان به ارزش بيش از يك ميليارد و 200ميليون تومان به انجام رسيد.

علي زهرودي بخشدار ماهان درحاشيه آئين افتتاحيه زمين چمن مصنوعي روستاي اسماعيل آباد وپمپ بنزين اختصاصي ستاري فر اظهارداشت: مجموعه ورزش روستاي اسماعيل آباد از توابع شهرجوپار در زميني به مساحت دوهزار متر مربع احداث گرديده است.

وي افزود: از اين مقدار زمين به مقدار 1000متر مربع زمين چمن مصنوعي در آن احداث گرديده شده است.

زهرودي افزود: براي ساخت اين مجموعه ورزشي بيش از25ميليون تومان از محل اعتبارات عمراني دهياري  هزينه شده است.

وي تصريح كرد: جمعيت اين روستا840 نفر درقالب 280 خانوار مي توانند از اين امكانات استفاده نمايند.

وي درخصوص بهره برداري از جايگاه اختصاصي پمپ بنزين ستاري فر اظهارداشت: اين جايگاه دومين جايگاه سوخت بنزين در شهر ماهان مي باشدكه با دو مخزن به ظرفيت 10000ليتر بنزين ودر زميني به مساحت1800متر مربع احداث گرديده است.

بخشدار ماهان اضافه كرد:در اين جايگاه 6 تلمبه، 3 سكو و12 نازل  طراحي شده است كه توانسته براي 12 نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد نمايد.

وي اذعان داشت: اين جايگاه62جايگاه شهرستان كرمان مي باشد و بزودي شاهد بهره برداري از سومين جايگاه سوختي از طرف محور بم به ماهان خواهيم بود.

وي بيان داشت : بيش از يك ميلياردو 200 ميليون تومان توسط بخش خصوصي  براي احداث اين جايگاه هزينه شده كه روزانه بيش از 12هزار ليتر بنزين را توزيع مي نمايد.