پايش بخش ماهان در جهت شناسايي تخلفات اراضي طبيعي

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز پنجشنبه 21 خرداد 94  پایش حفاظت منابع طبیعی با حضور نماينده دستگاه قضايي، تيم هاي حفاظت و مسئولين منابع طبيعي و بخشداري ماهان از اراضي بخش جهت احراز و شناسايي تخلفات بازديد بعمل آمد.

پيش از اين بازديد، جلسه اي پيرامون مشكلات اراضي طبيعي بخش در سالن پيامبر اعظم (ص) بخشداري ماهان برگزار گرديد.

رحمت‌الله باقری در اين جلسه اظهار داشت: از مجموع یک‌هزار و 400 هکتار اراضی تصرف‌شده منابع طبیعی 400 هکتار رفع تصرف شده است.

وی بیان داشت: مساحت کل منابع طبیعی شهرستان کرمان حدود 4.5 میلیون هکتار است و سهم ماهان 202 هزار هکتار و حدود 4.5 درصد از کل حوزه شهرستان می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان افزود: از میزان 202 هزار هکتار وسعت بلوک ماهان حدود 20 هزار هکتار وسعت استحفاظی اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مربوط به حریم شهرهای ماهان، جوپار، محی‌آباد و طرح‌های روستاهای سکنج و حجت‌آباد جوپار است.

باقری با بیان اینکه مناطق بحرانی از نظر تصرف اراضی ملی در حال حاضر 32 هزار هکتار است، تصریح کرد: از سال 87 تا به امروز 101 فقره پرونده تخلف در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی به میزان یک هزار و 423 هکتار تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شده است.

علي زهرودي بخشدار ماهان نيز حفاظت و حراست از منابع طبيعي را يكي از مهمترين مسائلي دانست كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است؛ و مسئوليت هر سه قوه را در راستاي جلوگيري از تخريب اين هديه ي خداوندي بسيار سنگين و جدي بيان كرد.

وي با بيان اينكه امروز تمام بافت هاي شهري به سمت آپارتمان نشيني پيش مي روند،حفظ منابع و زيبايي هاي طبيعي را براي نسل هاي آينده ضروري و پاسخ متخلفين و افراد سودجو را طبق مقررات ضروري دانست.

ابراهيم دستجردي رئيس دادگاه عمومي ماهان نيز با اعلام پشتيباني از منابع طبيعي، سرعت در انجام شكايت عليه متخلفين را بسيار مهم دانست.

بازيد از اراضي بخش ماهان بيش از شش ساعت به طول انجاميد و روستاهاي لنگر، كهنوج و قناتغستان و توابع بخش مورد بررسي قرار گرفت.