جلسه ثبت وقايع حياتي بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 10 خرداد ماه 94 جلسه ثبت وقايع حياتي بخش ماهان با حضور صفاري رئيس ثبت احوال شهرستان كرمان و مسئولين بخش در محل سالن پيامبر اعظم (ص) بخشداري تشكيل گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي اين جلسه از نقش مهم آمار و زير ساختي بودن آن در جهت برنامه ريزي گفت و ثبت احوال را دستگاهي راهبردي دانست.

وي نقش ثبت احوال را در تبيين آماري انتخابات، حوزه بهداشت و درمان، آمايش انساني و ... را يادآور شد و تلاش براي هموارسازي مشكلات اين دسنگاه را ضروري دانست.

صفاري رئيس ثبت احوال شهرستان كرمان با بيان اينكه ثبت احوال بزرگترين توليد كننده آمارخام كشور است، آمارهاي اين دستگاه  را معياري در جهت موضوعات حاكميتي، سياسي و اقتصادي دانست.

وي با تاسف از ناشناخته بودن خدمات ثبت احوال كه قريب به 100 خدمت را در بر مي گيرد، مسئله اطلاع رساني به مردم را در اين رابطه ضعيف بيان كرد و از دهياران و شوراها و تمامي دستگاه ها تقاضا كرد كه در راستاي توجيه مردم كمك رساني ثبت احوال باشند.

در ادامه اين جلسه به سوالات حاضرين پاسخ داده شد.