بازدید استاندار خراسان شمالی و معاون وي از بخش ماهان

بازدید استاندار خراسان شمالی و معاون وي از اماکن تاریخی و گردشگری بخش ماهان در حاشیه نشست استانداران منطقه 5 کشور در کرمان در تاريخ : 15 ارديبهشت 94