توضیح شهردار ماهان در اعتراض به اماکن تخریب شده

شهردار ماهان به چرایی تخریب مغازه‌ها و حصارهای با استناد به قانون ماده 100 شهرداری‌ها توضیح داد.

درپی تخریب پنج باب مغازه، 2 فقره حصار ویلایی، قطع درختان و سه فقره حریم معابر از سوی شهرداری ماهان اعتراض مالکان این اراضی را به دنبال داشت.

 برخی از معترضان مدعی بودند که مدارک و مجوزهای لازم را داشتند و بعضی از آن‌ها می‌گفتند که در جلسه کمیسیون ماده 100 دعوت نشده‌اند بر همین اساس پیرامون رسیدگی به این مسائل با شهردار ماهان به گفت‌وگو نشستم.

علی‌اصغر خسروی با بیان اینکه بعد از زلزله بم 2 مرتبه قانون ساخت ابنیه تغییر کرده و مالکان موظف هستند که هرگونه ساخت و سازی را به صورت مقاوم‌سازی انجام دهند، اظهار کرد: ناظران و نظام مهندسی و شهرداری‌ها مکلف به نظارت اجرای این قانون هستند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای قانون ماده 100 شهرداری‌ها هرگونه ساخت‌وساز در شهر باید با صدور مجوز پروانه ساخت صورت گیرد. شهردار ماهان تصریح کرد: چنانچه ساخت‌وسازی به صورت غیرمقاوم و یا تغییر کاربری و یا در حریم رودخانه، معابر شهری و ... صورت بگیرد در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و این کمیسیون نسبت به صدور حکم تخریب اقدام می‌کند. خسروی اظهار کرد: در همین راستا شهرداری ماهان مغازه‌هایی را که به صورت غیرمقاوم نوسازی شده و حریم معابر را رعایت نکرده بودند، اراضی مزروعی و باغی که بدون تغییر کاربری تفکیک و نسبت به حصارکشی اقدام کرده بودند با مجوز لازم تخریب کرد. وی افزود: همچنین املاکی که در حریم معابر ساخت‌وساز انجام داده بودند با طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 و رسیدگی لازم برابر مقررات حکم تخریب صادر و پس از طی سیر مراحل قانونی و هماهنگی دادگاه عمومی ماهان و شورای تامین شهرستان کرمان نسبت به اجرای احکام اقدام شد. خسروی خاطرنشان کرد: طی مراحل رسیدگی و صدور مجوز تخریب بارها تذکر مکتوب و شفاهی و دعوتنامه برای کمیسیون ماده 100 صورت گرفت و پس از قطعی شدن حکم ماده 100 این احکام به مالکان ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه حتی از طریق نیروی انتظامی و نیروهای شهرداری به مالکان اعلام شده بود که نسبت به تخلیه این واحدها اقدام کنند. شهردار ماهان اظهار کرد: اما مالکان نسبت به تخلیه اقدام نکردند و حتی بعضی از آن‌ها تهدید هم کرده بودند. این مسئول اعلام کرد: صدور اجرای احکام تخریب مربوط به سال‌های 1389 تا 1390 است و با اقدامات انجام شده فرصت کافی برای مالکان بوده است. وی عدم تاخیر در اجرای احکام را هماهنگی با ادارات مربوطه این احکام برشمرد و اظهار کرد: در اجرای صدور حکم هفت فقره احکام تخریب شامل تخریب پنج باب مغازه، حصار ویلایی 2 فقره و قلع و قمع کردن درختان و سه فقره حریم معابر از سوی شهرداری اجرا شد. خسروی با بیان اینکه پرونده‌های دیگری در حال رسیدگی به صدور رای هستند، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با هماهنگی با ادارات مربوطه بقیه احکام که شامل هشت فقره احکام منجر به صدور رای شده، اقدام می‌شود. وی گفت: با توجه به اینکه مالکان روی باقیمانده ملک پس از تایید عقب‌نشینی تقاضای پروانه تجاری و مسکونی میزان عقب‌نشینی برابر مقررات داشتند در همان سال محاسبه و به آن‌ها مجوز ساخت‌وساز داده می‌شود.