معارفه فرمانده پلیس راه ماهان

روز شنبه ،26مهر 93 مراسم تودیع ومعارفه سرگرد رضایی و سروان اشرف گنجویی فرماندهی پلیس راه ماهان در بخشداری صورت پذیرفت.

در این مراسم سرهنگ حجت آبادی فرمانده پلیس راه استان و پرسنل پلیس راه ماهان نیز حضور داشتند.علی زهرودی بخشدار ماهان ضمن تشکر از تلاش پرسنل راهنمایی و رانندگی ماهان از زحمات سرگرد رضایی قدردانی کرد برای سروان اشرف گنجویی فرمانده جدید این مجموعه آرزوی موفقیت با اتکا به تلاش روز افزون نمود.