بازدید از روستای کریم آباد و توابع

شنبه 93/3/10 روستای کریم آباد میزبان بخشدار و رئیس بنیاد مسکن ماهان بود
در این بازدید که با همراهی تیمی فنی در حوزه روستاها و دهیاری ها  انجام گرفت نقاط قوت این قسمت از بخش ماهان ارزیابی شد
آقای زهرودی بخشدار ماهان ضمن حضور در جمع اهالی این روستا پاره ای از مشکلات را ازآنان شنید و قول مساعدت و حل پله به پله و کلی آن را با کمک و تلاش جمعی داد
وی به پتانسیل اقتصادی این روستا و توابع آن اشاره و همت مردم را کلید پیشرفت روزافزون آنان برای رسیدن به آن دانست