برگزاری جلسه ستاد بحران بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه ستاد بحران ویژه پاییز 1402 بخش ماهان به ریاست مهندس میرگنجانی بخشدار در محل سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان برگزار گردید