جلسه مشترک شورای اداری و شورای آموزش و پرورش بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه مشترک شورای اداری و شورای آموزش و پرورش با ریاست مهندس میرگنجانی بخشدار ماهان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان برگزار گردید.