پیادروی جاماندگان اربعین حسینی(ع) محور کرمان به جوپار

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان همایش پیادروی جاماندگان اربعین در مسیر جاده کرمان به جوپار انجام شد