افتتاح پروژه های به مناسبت هفته دولت بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان افتتاح پروژه های بخش ماهان در تاریخ هفتم شهریور ماه 1402 با حضور جناب دکتر بابایی فرماندار محترم شهرستان کرمان و جناب دکتر پور ابراهیمی ،جناب دکتر زاهدی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی،جناب آقای زادکافی معاون عمرانی فرماندار ،مهندس میرگنجانی بخشدار ماهان ،  حجت الاسلام صافی زاده امام جمعه شهر جوپار و مدیران بخش ماهان به عمل آمد.
لیست پروژه ها :
1- روستای اسماعیل آباد دو طرح کانال بتنی با اعتبار 5/000/000/000 ریال 
2-روستای اسماعیل آباد  طرح پروار بندی دام 400 راسی با اعتبار 60/000/000/000 ریال
3- شهر جوپار طرح احداث پارک کتاب با اعتبار 10/000/000/000 ریال
4- شهر جوپار طرح نصب دوربین پایش تصویری با اعتبار 12/000/000/000 ریال
5- شهر ماهان واگذاری 250 قطعه زمین به متقاضیان توسط اداره راه و شهرسازی استان
6- شهر ماهان افتتاح سنگ فرش 7000 متر مربع با اعتبار 20/000/000/000 ریال
7- شهر ماهان رونمایی از یک دستگاه کشنده ام پاور با اعتبار 60/000/000/000 ریال
8- شهر ماهان خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی پیشرو با اعتبار 10/000/000/000 ریال
9- روستای لنگر افتتاح غسالخانه روستا  با اعتبار 20/000/000/000 ریال
10-روستایی لنگر  کلنگ زنی چاه آب آشامیدنی  با اعتبار حدود 60/000/000/000 ریال