برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ویژه ماه محرم سال 1402بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ویژه ماه محرم1402 بخش ماهان در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک ماهان برگزار گردید.