برگزاری مسابقات مینی چمن کارکنان دولت سراسر کشور در ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه هماهانگی مسابقات مینی چمن کارکنان دولت سراسر کشور در محل دفتر بخشدار با ریاست مهندس میرگنجانی بخشدار برگزار شد