برگزاری جلسه ستاد بحران بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه ستاد بحران بخش ماهان به ریاست مهندس میرگنجانی بخشدار ماهان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان برگزار گردید