نواختن زنگ نیکوکاری در مدار س ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان زنگ نیکوکاری با حضور بخشدار محترم  ،امام جمعه محترم ، رئیس و معاون اداره آموزش و پرورش ماهان ،رئیس هلال احمر ،رئیس کمیته امداد ،رئیس مخابرات و فرمانده حوزه مقاومت ماهان در دبیرستان دخترانه هاجر ماهان نواخته شد.