مراسم اربعین شهید گمنام دانشگاه هایتک ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان مراسم اربعین شهید گمنام دانشگاه هایتک با حضور مهندس میرگنجانی و مسولین بخش برگزار شد.