برگزاری همایش بزرگ بصیرت به مناسبت حماسه 9 دی

به گزارش روابط عمومی ماهان همایش باشکوه نهم دیماه با حضور امام جمعه ،بخشدار و مسوولین بخش ماهان در محل سالن شهدا اموزش پرورش ماهان برگزار گردید.