جلسه شورای آموزش و پرورش بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان صبح امروز پنجشنبه 14 شهریور ، جلشه شورای آموزش و پرورش بخش ماهان با حضور امام جمعه ، بخشدار ، رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مشئولین بخش ماهان تشکیل گردید.
در این جلسه حمیدرضا ایزدی از اختصاص بیش از 500 میلیون تومان جهت بهسازی و تعمیرات مدارس ماهان خبر داد.