جلسه بررسی مشکل آب روستاهای لنگر و کهنوج

جلسه بررسی مشکل آب روستاهای لنگر و کهنوج با حضور رئیس دادگاه ، بخشدار ، اعضای شورا و دهیاران لنگر و کهنوج در محل دفتر بخشدار ماهان