بازدید از روستای سکنج

پیرو پیگیری مصوبات روستا سلامت سکنج ، بخشدار ماهان بهمراه رئیس بنیاد مسکن شهرستان ، کارشناسان اداره بهداشت وجمعی از مسئولین بخش با حضور در روستای سکنج از نزدیک موانع و مشکلات موجود را بررسی قرار دادند و مقرر گردید با همکاری ادارات آموزش و پرورش ، اوقاف ، میراث فرهنگی ، دهیاری سکنج و مرکز بهداشت هر چه سریعتر مشکلات و موانع موجود مرتفع گردد.